Joves que deixen d’estar tutelats per l’administració

Actualment, a Catalunya hi ha 5.3 infants per cada 1000 que estan tutelats, segons dades de la Direcció d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Quan aquests arriben als 18 anys, passen a ser extutelats. Es tracta de joves provinents de famílies desestructurades que estan sota el paraigua de l’administració, en aquest cas de la Generalitat, […]