DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

Un dels referents a Catalunya pel que fa a l’estudi, defensa i conservació del patrimoni natural és Depana.,Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, una associació que té més de 40 anys d’història. I ho ha amb una visió global dels problemes que afecten les espècies i els ecosistemes i també de la relació […]