Voluntaris per protegir el medi ambient

Quan parlem de cuidar el medi ambient i el nostre entorn hem de tenir present una figura que cada cop va agafant més força: ens referim als voluntaris ambientals i al voltant d’aquesta nova figura hi ha la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, formada per diferents associacions del país que tenen relació directa o […]