En què consisteix la feina dels ambientòlegs?

Fa temps que hi ha una preocupació especial pel medi ambient i per la protecció de l’entorn natural. L’amenaça del canvi climàtic, l’alternativa de les energies renovables enfront de les contaminants i fer un ús racional dels recursos són qüestions sobre les quals cada cop hi ha més conscienciació. Tot plegat fa que calgui disposar […]