Què significa ‘ser gran’?

Què significa ‘ser gran’? Julio Pérez, especialista en demografia, envelliment i polítiques de població; Jordi Amblàs, vicepresident de la Societat Catalana de Geriatria i Ingrid Bullich, secretaria de la Societat Catalana de Geriatria ens ajuden a «Stock de Ràdio» a explorar totes les possibilitats vitals qui hi ha més enllà dels 65 anys.