África

Àfrica és el tercer continent del món per extensió, està format per 54 estats sobirans i hi viuen més de 1.000 milions de persones i es parlen aproximadament 2.000 llengues. Àfrica continua sent la gran desconeguda? Segueix sent l»asignatura pendent’ dels països desenvolupats? Quina és la visió que tenim, per exemple, els europeus dels africans? […]