Coop57: una alternativa a la banca tradicional

Economia i finances étiques i solidàries: aquest és l’objectiu de la cooperativa Coop 57, que persegueix recollir i captar estalvi de la societat i canalitzar-lo cap al finançament d’entitats d’economia social. Aquesta cooperativa fa uns quants any que treballa en aquest àmbit, amb una especial incidència durant els anys més durs de la crisi. Quim […]