Desenvolupament econòmic metropolità

Aconseguir i consolidar un impuls integral de l’economia, captar noves inversions, reindustrialitzar l’activitat económica, millorar el capital humà o implementar de manera més eficaç les noves tecnologies a l’àrea de Barcelona son alguns dels objectius de la nova Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic.

En parlem a Stock de Ràdio amb el director de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic, Xavier Casas

Delta del Llobregat

Una de les majors actuacions en matèria d’infraestructures a Catalunya ha estat l’anomenat Pla Delta. Al voltant del Delta del Llobregat s’han executat projectes que han afectat el Port de Barcelona, l’aeroport (amb la construcció de la tercera pista), el desviament de l’últim tram del riu Llobregat, la construcció de la depuradora que va comportar la recuperació del riu i de les platges… són alguns exemples del resultat del treball conjunt de diferents administracions que ha transformat la realitat metropolitana.

Per parlar del passat, present i futur del Delta del Llobregat ens acompanya a “Stock de Ràdio” , el coordinador de Programes d’Infraestructures de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Martín Gullón